• Danh từ giống cái

  Lời ghi, lời ghi chép
  Carnet de notes
  sổ ghi chép
  Lời chú, lời chú thích
  Lire les notes à la fin du texte
  đọc những lời chú thích cuối bài
  Thông tri, thông điệp, công hàm
  Note de service
  thông tri về công tác
  Note diplomatique
  công hàm ngoại giao
  Bản kê tiền phải trả
  Note d'électricité
  bản kê tiền điện phải trả
  Lời nhận xét (một công chức); điểm, điểm số
  élève qui obtient de bonnes notes
  học sinh được điểm số tốt
  (âm nhạc) nốt; phím (đàn pianô)
  changer de note
  đổi giọng, thay đổi thái độ
  chanter toujours la même note
  nhắc mãi một điệu, nói đi nói lại điều gì
  être dans la note
  đúng kiểu, phù hợp
  forcer la note
  nói quá lên; làm quá lên
  prendre note de
  chú ý điều gì ghi để nhớ (điều gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X