• Tính từ

  Khỏe
  Vieillard encore vigoureux
  cụ già còn khỏe
  Bras vigoureux
  cánh tay khỏe
  Végétation vigoureuse
  cây cối mọc khỏe
  Mạnh, mạnh mẽ; rắn rỏi
  Style vigoureux
  lời văn mạnh mẽ
  Effet vigoureux
  hiệu quả mạnh
  Touche vigoureuse
  nét bút rắn rỏi
  Mãnh liệt, kịch liệt
  Attaque vigoureuse
  sự công kích mãnh liệt
  Vigoureuse riposte
  sự đập lại kịch liệt
  Phản nghĩa Chétif, débile, faible, frêle. Mièvre, mou.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X