• Tính từ

  Mạnh, mãnh liệt, dữ dội; kịch liệt
  Tempête violente
  cơn bão dữ dội
  Fièvre violente
  cơn sốt dữ dội
  Violente opposition
  sự chống đội kịch liệt
  Hung bạo, dữ tợn
  Homme violent
  con người hung bạo
  Quá dáng
  C'est un peu violent !
  hơi quá đáng!
  mort violente
  chết bất đắc kỳ tử
  Phản nghĩa Anodin, bénin, calme, doux, léger, pacifique. Non-violent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X