• Danh từ giống đực

  Ống ngắm, bộ ngắm
  Viseur à verre dépoli
  (nhiếp ảnh) bộ ngắm kính mờ
  Viseur à foyer variable
  máy ngắm có tiêu điểm thay đổi được
  Viseur gyroscopique
  máy ngắm kiểu con quay
  Viseur à lentille divergente
  máy ngắm có thấu kính phân kỳ
  Viseur universel
  máy ngắm toàn năng
  Viseur de bombardement
  bộ ngắm oanh tạc
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) người nhắm bắn
  Un bon viseur
  một người nhắm bắn giỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X