• Tính từ

  (thân mật) sống được
  Maison vivable
  một ngôi nhà sống được
  Être toujours dans l'incertitude ce n'est pas vivable!
  lúc nào cũng không có gì là chắc chắn thì sống sao được!
  Có thể sống chung được
  Une personne vivable
  một người có thể sống chung được
  Phản nghĩa Invivable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X