• Ngoại động từ

  Làm cho có sinh khí
  Le soleil vivifie la nature
  mặt trời làm cho vạn vật có sinh khí
  Làm sống lại
  [[Lhistoire]] vivifie le passé
  lịch sử làm sống lại quá khứ
  Làm cho hoạt động lên, làm cho hoạt bát lên, làm cho phấn chấn lên
  Son activité vivifie toute la collectivité
  hoạt động của anh ấy làm cho cả tập thể phấn chấn lên
  Phản nghĩa Débiliter, déprimer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X