• Danh từ giống đực

  Kẽm
  Zinc brut
  kẽm thô
  Zinc raffiné
  kẽm tinh chế
  Zinc en grenailles
  kẽm hạt
  Zinc en poudre
  kẽm bột
  (thân mật) quầy rượu; quán rượu
  Debout devant le zinc d'un bar
  đứng trước quầy rượu của một quán rượu
  (thân mật) máy bay
  Un zinc militaire
  một máy bay quân sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X