• Phó từ

  Đứng, đứng thẳng
  Mettre une colonne debout
  để cột đứng thẳng
  Thức dậy, dậy
  Nous sommes debout dès cinq heures
  chúng tôi thức dậy từ năm giờ
  Le malade est déjà debout
  người ốm đã dậy được
  Hãy còn; đứng vững
  Dieu merci je suis encore debout!
  ơn trời, tôi hãy còn sống!
  Le temple est encore debout
  ngôi đền đó hãy còn
  Phản nghĩa Assis, couché. Alité, malade. Détruit, renversé, ruiné

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X