• Thông dụng

  Động từ

  To lump together
  anh phải phân biệt ai đúng ai sai thay à uôm
  you must make a difference between who is right and who is wrong, instead of lumping things together

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X