• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  scotoma
  ám điểm màu
  color scotoma
  ám điểm quanh điểm
  peripapiliary scotoma
  ám điểm trung tâm
  central scotoma
  điểm tối dương tính, ám điểm dương tính
  positive scotoma
  điểm tối hình vòng cung, ám điểm hình vòng cung
  arcuate scotoma
  điểm tối hình vòng, ám điểm hình vòng
  annular scotoma
  điểm tối hoàn toàn, ám điểm hoàn toàn
  absolute scotoma
  điểm tối ngoại vi, ám điểm ngoại vi
  peripheral scotoma

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X