• Thông dụng

  Danh từ
  Thick fish soup flavoured with herbs

  Động từ

  To possess
  chắc hắn bị quỷ ám hắn khoa tay múa chân la hét suốt ngày
  he's probably possessed by the devil, because he gesticulates and shrieks night and day!
  To annoy, to worry
  đừng ám bố mày nữa ông ấy bị cao huyết áp trầm trọng đấy
  stop annoying your father, because he is seriously hypertensive!
  To darken, to stain, to obscure
  bầu trời bị mây đen ám
  the sky is darkened by the black clouds
  tan rồi mây ám trời xanh
  dispersed, that cloud which darkened the blue sky
  quần áo ám đen thuốc đạn
  clothes stained with powder smoke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X