• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  monostat

  Giải thích VN: Một loại áp kế sử dụng để điều chỉnh các áp lực trong phạm vi một [[khoang. ]]

  Giải thích EN: A type of manometer used to regulate pressures within an enclosure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X