• Thông dụng

  Danh từ

  Soul, wraith, manes
  miếu âm hồn
  A small temple (for the souls of) the dead
  các âm hồn vất vưởng vẫn vật vờ trên trái đất
  lost souls still walking the earth
  Ngày cúng các âm hồn
  All Souls' Day

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X