• Thông dụng

  Still young.
  Còn ít tuổi nên chưa muốn lập gia đình
  As he is still young, he does not want to get married yet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X