• Thông dụng

  To be in tune
  kèn trống ăn nhịp với nhau
  The trumpets and the drums play in tune
  kế hoạch năm năm này quả ăn nhịp với công cuộc phát triển kinh tế đất nước
  this five-year plan is really in tune with the development of the national economy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X