• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  directional array

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beam aerial
  beam antenna
  ăng ten chùm hẹp
  narrow-beam antenna
  ăng ten chùm hình quạt
  fanned-beam antenna
  ăng ten chùm tia hẹp
  pencil beam antenna
  ăng ten chùm điểm ( tuyến trụ)
  spot beam antenna
  ăng ten chùm được tạo dạng
  shaped-beam antenna
  directional antenna
  shaped beam antenna

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X