• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bottom

  Giải thích VN: Một cái đáy thùng lặn được lắp tạm thời để tăng khả năng nổi của thùng [[lặn. ]]

  Giải thích EN: A temporary caisson bottom installed to add buoyancy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X