• Thông dụng

  Hang on to, remain glued to
  Đứa cứ theo mẹ đèo đẽo
  The little child hung on to his mother's apron-strings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X