• Thông dụng

  Swine - fever.
  Append one's seal; seal; stamp.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  affix
  impress
  mark
  punch
  dụng cụ đóng dấu
  prick punch
  stamp
  máy đóng dấu tem
  stamp canceling machine
  máy đóng dấu tem
  stamp cancelling machine
  mực đóng dấu chất lượng
  stamp pad ink
  đóng dấu nóng
  hot stamp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  punch
  stamp
  hộp mực đóng dấu
  stamp pad
  đã đóng dấu
  impressed stamp tem
  đóng dấu (cao-su)
  rubber stamp (to...)
  đóng dấu lên một phiếu khoán
  stamp a bill
  đóng dấu lên một phiếu khoán
  stamp a bill (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X