• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  control unit
  sự tả đơn vị điều khiển
  control unit description (CUD)
  sự tả đơn vị điều khiển
  CUD control unit description
  đơn vị điều khiển chính
  CCU (centralcontrol unit)
  đơn vị điều khiển chính
  central control unit (CCU)
  đơn vị điều khiển khối
  block control unit (BCT)
  đơn vị điều khiển nhóm
  cluster control unit
  đơn vị điều khiển truyền thông
  communication control unit
  driver unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X