• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh sáu mươi độ Fahrenheit
  sixty degrees Fahrenheit British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh theo bảng quốc tế
  international table British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh trung bình
  mean British thermal unit
  British Thermal unit (BThU)
  BThU
  international table British thermal unit
  mean British thermal unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X