• Thông dụng

  (denoting the tens)
  Hai mươi
  Twenty.
  Tám mươi
  Eighty.
  Mấy mươi năm rồi
  How many tens of years already?
  About ten.
  Chỉ đi mươi ngày sẽ về
  To go away only for about ten days.
  Mới độ mươi tuổi
  To be only about ten.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X