• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  catenary
  đường dây xích cầu
  spherical catenary
  đường dây xích hai đáy
  two-based catenary
  đường dây xích hipebolic
  hyperbolic catenary
  đường dây xích parabôn
  parabolic catenary
  đường dây xích thủy tính
  hydrostatic catenary
  đường dây xích thủy tĩnh
  hydrostatic catenary
  catenary curve
  catenary line
  caternary line
  funicular curve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X