• Thông dụng

  Động từ
  to reverse, to upset

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inversion
  sự đảo ngược nhiệt độ
  temperature inversion
  sự đảo ngược pha của sóng mạng
  phase inversion of the carrier wave
  sự đảo ngược tần số
  frequency inversion
  invert
  overtilted
  reverse
  lực đẩy (đảo) ngược
  reverse thrust
  ngắt đảo ngược
  reverse break
  nghiên cứu đảo ngược
  reverse engineering
  tốc độ đảo ngược
  reverse speed
  đảo ngược, thứ tự
  reverse order
  đứt gãy đảo ngược
  reverse fault
  upturned

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  invert
  reverse
  hoán chuyển đảo ngược
  reverse conversion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X