• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  threshold

  Giải thích VN: Giá trị đầu vào nhỏ nhất hệ thống yêu cầu thể bảo [[vệ. ]]

  Giải thích EN: The least amount of input into a system required to produce a detectable output..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X