• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  push-down
  bộ nhớ đẩy xuống
  push-down storage
  danh sách đẩy xuống
  push-down list
  ngăn xếp đẩy xuống
  push-down stack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X