• Thông dụng

  Make a deposit, deposit

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bespeak
  preset
  cửa sập đặt trước
  preset shutter
  nhiệt độ đặt trước
  preset temperature
  điện trở đặt trước
  preset resistor
  độ quá nhiệt đặt trước
  preset superheat
  reservation
  Giao thức đặt trước tài nguyên (IPv6)
  Resource Reservation Protocol (IPv6) (RR)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  forward
  make reservations
  đặt trước (, chỗ, phòng...)
  make reservations (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X