• Thông dụng

  to look hale and hearty; to grow old gracefully; to age gracefully
  Hale and hearty
  Trông ông cụ tám mươi còn đẹp lão
  At eighty, he still looks hale and hearty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X