• Thông dụng

  Be born prematurely; be delivered prematurely, abortive
  Thằng đẻ hoang
  The boy was born prematurely, the boy was a premature baby.
  ấy đẻ non
  She was delivered prematurely
  Con cái đẻ non
  The cow slipped her calf

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  partus immaturus
  premature delivery

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X