• Thông dụng

  Up to now, hitherto
  Từ trước đến giờ
  From before up to now
  It's time
  Đã đến giờ lên đường
  It's time to set out
  Đến giờ nghỉ rồi It s time to have a break
  break

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X