• Thông dụng

  Danh từ
  law

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  law
  principle
  định luật bảo toàn mômen
  principle of conservation of momentum
  định luật bảo toàn mômen động lượng
  principle of conservation of kinetic momentum
  định luật mômen định lượng
  principle of angular momentum
  định luật mômen động lượng
  principle of angular momentum
  rule

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  law
  rule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X