• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  locating surface

  Giải thích VN: Một vùng trong một bộ phận sử dụng để căn thẳng với các phần [[khác. ]]

  Giải thích EN: An area on a part used for setting alignment with other parts.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X