• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  weight
  độ đậm nhạt của nét chữ
  weight of face
  độ đậm nhạt của nét chữ
  weight of type
  độ đậm nhạt kiểu chữ
  weight of face
  độ đậm nhạt kiểu chữ
  weight of type

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X