• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  flute length

  Giải thích VN: Trên mũi khoan xoắn, chiều dài giữa các góc ngoài của lưỡi cắt tới điểm xa nhất của [[rãnh. ]]

  Giải thích EN: On a twist drill, the length between the outside corners of the cutters to the point furthest to the back end of the flutes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X