• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shot elevation

  Giải thích VN: Chiều cao chất nổ dai na mit đi tới lỗ [[mồi. ]]

  Giải thích EN: The height a dynamite charge reaches in a shot hole.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X