• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shot depth

  Giải thích VN: Khoảng cách từ bề mặt tơi nơi nhồi thuốc [[nổ. ]]

  Giải thích EN: The distance from the surface to where a charge explodes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X