• Thông dụng

  Stuff, cram, line, fill.
  Nhồi bông vào gối
  To stuff cotton into a pillow.
  Nhồi thuốc vào tẩu
  To cram one's pipe with tobaco.
  Nhồi cho lắm bánh vào rồi đau bụng
  If you cram your stomach with so much cake, you will have an attack of indigestion.
  Bị nhồi nhiều tưởng lãng mạn
  To be stuffed with many romentic notions.
  Overfeed (poultry).
  (địa phương) như nhào
  Nhồi bột
  To knead flour.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cram
  fill
  lớp cách nhiệt kiểu nhồi
  fill insulation
  nhồi đầy chất cách nhiệt
  insulating fill
  pack
  stuff
  nhận dạng bít nhồi
  Stuff Bit ID (SBID)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stuff
  tamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X