• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gain
  sự trôi độ tăng ích
  gain drift
  sự trôi độ tăng ích
  gain droop
  độ tăng ích (về) dòng
  current gain
  độ tăng ích ăng ten
  aerial gain
  độ tăng ích ăng ten
  antenna gain
  độ tăng ích ăng ten
  power gain
  độ tăng ích bồi dưỡng
  feedback gain
  độ tăng ích công suất (của ăng ten)
  power gain
  độ tăng ích của DCME
  DCME Gain (DCMG)
  độ tăng ích dòng
  current gain
  độ tăng ích tương đối (của ăng ten)
  relative gain
  độ tăng ích tuyệt đối của ăng ten
  absolute gain of an antenna
  độ tăng ích tuyệt đối của ăng ten
  isotropic gain of an antenna
  độ tăng ích đẳng hướng của ăng ten
  isotropic gain of an antenna
  độ tăng ích điện áp
  voltage gain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X