• Thông dụng

  Danh từ.

  Waiter (khách sạn), man-servant (nhà riêng bọn thực dân), houseboy
  bồi bàn
  a waiter
  bồi phòng
  a hotel room boy

  Động từ.

  To strengthen (by pasting on additional layers of the same material)
  bồi bìa
  to strengthen a cover
  bồi bức tranh
  to strengthen the back of a picture (with layers of paper pasted on it)
  đắp đất bồi thêm chân đê
  to strengthen the foot of a dyke with earth
  (nói về bùn cát trong nước sông hồ) To raise the level of, to extend the area of with one's deposit
  bờ sông được bồi thêm phù sa
  the river band was extended with deposits of silt
  To follow up with
  đã lảo đảo ngã lại bồi thêm hai quả đấm
  he was staggering but his opponent followed up with two more blows
  bắn bồi thêm mấy phát
  to follow up with several minutes firing
  To compensate, to make good

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X