• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  jet engine
  nhiên liệu động phản lực
  jet engine fuel
  động phản lực cánh quạt
  fan jet engine
  động phản lực dòng xung
  pulsating jet engine
  động phản lực nhiệt
  thermal jet engine
  jet machine
  prolulsor
  propulsive jet
  pulse jet
  reaction engine
  reaction motor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X