• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dynamometer
  điện động lực kế Weber
  Weber dynamometer
  động lực kế hãm
  absorption dynamometer
  động lực kế hấp thụ
  absorption dynamometer
  động lực kế kiểu không
  zero-type dynamometer
  động lực kế Siemens
  Siemens dynamometer
  động lực kế truyền
  transmission dynamometer
  động lực kế truyền động
  transmission dynamometer
  động lực kế Weber
  Weber dynamometer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X