• Thông dụng

  Stunned (with shame), dumb (with shame, amazement).
  Không thuộc bài đứng đờ người ra
  To stand dumb with shame for not knowing one's lesson.
  Stiff with exhaustion.
  Đi bộ mười lăm ki mét thấy đờ người ra
  To feel stiff with exhaustion after having to walk fifteen kilometres.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X