• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  angular point

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  point-angle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  corner
  phương pháp điểm gốc
  method of corner points
  điều kiện tại điểm góc
  corner condition
  điều kiện tại điểm gốc
  corner condition
  initial point
  origin
  hệ thống điểm gốc
  point-of-origin system
  điểm gốc giả định
  virtual origin
  origin (coordinates)
  starting point
  zero

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  corner point
  basis
  point of origin
  giá giao tại điểm gốc
  ex point of origin
  zero point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X