• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cellular control

  Giải thích VN: Hệ thống điều khiển đưa ra chỉ dẫn tới hai hay nhiều máy trong một [[ngăn. ]]

  Giải thích EN: A control system providing the direction to two or more machines in a manufacturing cell.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X