• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  distributed numerical control

  Giải thích VN: Hệ thống trong đó dữ liệu phân loại được phân phối từ một máy tính trung tâm tới máy tính khác để điều khiển các công cụ [[máy. ]]

  Giải thích EN: A system in which part-classification data is distributed from a central computer to other computers that control machine tools.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X