• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  congealing point [temperature]
  congealing temperature
  congelation point
  congelation point [temperature]
  congelation temperature
  freezing point
  hạ nhiệt độ điểm kết đông
  freezing point depressant
  nhiệt độ điểm kết đông
  freezing point temperature
  phương pháp điểm kết đông
  freezing point method
  điểm kết đông ban đầu
  initial freezing point
  điểm kết đông đầu tiên
  initial freezing point
  frost point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X