• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  constant voltage
  nguồn cung cấp tần số điện áp không đổi
  CVCF (ConstantVoltage Frequency Power Supply)
  nguồn điện áp không đổi
  constant-voltage source
  đynamô điện áp không đổi
  constant-voltage dynamo
  Constant Voltage (CV)
  regulated voltage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X