• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  photodetector diode
  photo-device
  photodiode
  đi-ốt quang bán dẫn
  solid-state photodiode
  đi-ốt quang khuếch tán
  diffused photodiode
  đi-ốt quang kiểu thác
  avalanche photodiode
  đi-ốt quang mạch rắn
  solid-state photodiode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X