• Thông dụng

  (thông tục)Badly beaten up
  Dead beat, exhausted.
  Làm xong việc ấy cũng đến ốm đòn
  When one has finished that job, one will be exhausted.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X