• Thông dụng

  (cũ)Satisfactorily settled; proper.
  Công việc thu xếp như thế chưa ổn đáng
  The matter has not been settled satisfactorily that way.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X